Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Komu:

 

Slavomír Kraľovič – ALMARA

Kendice 128

082 01 Kendice

 

Email: shop.almara@gmail.com, tel.č.: +421 908 424 231

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa            ............................................................................

Adresa spotrebiteľa                              ............................................................................

 

Týmto oznamujem,  že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ...........................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*)                             .......................................

 

 

 

Dátum        ...........................

 

Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)             ..................................

 

 

 

 

  

 

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info