Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

 

Slavomír Kraľovič – ALMARA

Kendice 128

082 01 Kendice

 

IČO:51237199

DIČ: 1122469271

 

Právo zákazníka na reklamáciu zakúpeného tovaru

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás, prosím, telefonicky na tel. čísle +421 908 424 231 alebo e-mailom na adrese shop.almara@gmail.com.

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zakúpený cez internet zašlite, prosím, na adresu Slavomír Kraľovič-ALMARA, Kendice 128, 082 01 Kendice. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu dokladu o kúpe, ktorý sme vám poslali s tovarom.

Zákazník nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré už bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval pri predaji predmetného tovaru. Zákazník je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. V prípade nákupu cez internet, nezodpovedáme za prípadné poškodenie spôsobené dopravcom.

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád a v bežnej kvalite. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

U vecí už použitých NEZODPOVEDÁ predávajúci za vady vzniknuté ich použitím a opotrebovaním.

Záručná doba

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať zákazníkovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru – 24 mesiacov /platí pre nový tovar s originálnou visačkou/.

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka. Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru, ak je to možné. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol, ktorý potvrdí, že zákazník predávaný tovar alebo službu reklamoval a tiež vysvetlí, akým spôsobom predávajúci vybavil reklamáciu.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

  • odovzdaním opraveného tovaru;
  • výmenou tovaru;
  • vrátením kúpnej ceny tovaru;
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Všeobecne je možné poskytnúť jednorázovú zľavu vo výške 10 % na tovar s neodstrániteľnou vadou;
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záverečné ustanovenia

Zhrnutie postupu pri reklamácii:

  1. informujte nás o reklamácii telefonicky na tel. čísle +421 908 424 231 alebo e-mailom na adrese shop.almara@gmail.com;
  2. tovar odošlite poštou na adresu Slavomír Kraľovič-ALMARA, Kendice 128, 082 01 Kendice (tovar prosíme NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU);
  3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, telefónne číslo a kontaktný e-mail;
  4. k reklamovanému tovaru taktiež priložte doklad o kúpe.
  5. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia reklamovaného tovaru.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť: 2.5.2020

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info